’t Kleppermenneke is een informatief dorpsblad voor de bewoners van Esbeek en andere geïnteresseerden uit de gemeente Hilvarenbeek. Met dit blad geven wij de verenigingen, stichtingen en organisaties de mogelijkheid om hun activiteiten kenbaar te maken, of een verslag of iets dergelijks te publiceren.
Naast de ingezonden stukken van de verenigingen probeert de redactie ook nog wat algemene informatie te plaatsen, zodat het blad voor zowel jong als oud een functie heeft in de Esbeekse samenleving.
’t Kleppermenneke verschijnt één keer in de veertien dagen.

De redactie.
 
Indien U stukken heeft, die geplaatst moeten worden, lever deze  dan uiterlijk vóór zondagavond 19.00 uur aan. Stuur een email naar kopij@kleppermenneke.nl Voor alle overige manieren van aanleveren alleen in overleg, neem contact op met het redactieadres. Alle kopij moet ALTIJD zijn voorzien van naam en telefoonnummer. Anonieme en te laat ingeleverde kopij worden niet geplaatst. De redactie behoudt het recht op het niet plaatsen van artikelen.

De kosten hiervan bedragen € 14,00 per jaar. Voor abonnees in Hilvarenbeek en Diessen € 16,50.  Bankrekeningnummer: NL 65 RABO 0122 3609 90 (vermeld postcode en huisnummer).
Bij voorkeur via een machtiging. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het redactieadres. 
Opzeggingen: Vóór 1 oktober voor het nieuwe abonnementsjaar.
Ook adreswijzigingen dienen tijdig doorgegeven te worden.

Invullen machtiging t.b.v. abonnement.

Kleine advertenties (klepperkes) kunt u afgeven en betalen bij het redactieadres. Kosten vanaf 
€ 4,00. U kunt uw Klepperke ook versturen via deze site, zie bij “info” en dan bij “Klepperke”.
Voor bedrijfsadvertenties: zie het redactieadres.

Indien u geen Kleppermenneke heeft ontvangen, terwijl u wel abonnee bent, bel dan het redactieadres.